Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Työhönvalmennus on useille yrityksille vielä tuntematon palvelumuoto

Kirjoittanut: Invalidisäätiö | Aug 13, 2019 9:19:11 AM

Liven työhönvalmentajat Pirjo Pellikka ja Aino Kauppinen tuottavat työhönvalmennuspalveluita muihin oppilaitoksiin oppisopimusopiskelijoille ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille. Työhönvalmennuksen perimmäisenä tavoitteena on varmistaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen läpäisy ja työllistyminen sekä työnantajayrityksen tukeminen opiskelijan ohjaamisessa. Läpäisyllä ja työllistymisellä on puolestaan vaikutusta oppilaitoksen rahoituksen jatkuvuuteen. Kaikkia osapuolia kannattava työhönvalmennus on kuitenkin vielä useille oppilaitoksille ja yrityksille suhteellisen tuntematon keino tulevaisuuteen sijoittamiseen.

Työnhakutaidot ja työelämän pelisäännöt haltuun

- Työhönvalmennus on prosessi, jossa tuetaan opiskelijan kasvua niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisella tasolla. Työtä tehdään valmennuksellisella työotteella, mikä lisää opiskelijan itsetuntemusta ja kykyä ottaa itse vastuuta opinnoistaan. Emme siis tee asioita opiskelijan puolesta, vaan valmennamme hänet vastuulliseksi ja itsenäiseksi toimijaksi, Pirjo Pellikka tiivistää.

Tärkein ja tunnetuin työhönvalmennuksen muoto on työpaikalla tapahtuva opiskelijan oppimisen tukeminen koulutussopimusjaksojen aikana. – Varmistamme opiskelijakohtaisesti, jotta opiskelijalla on riittävät työnhakutaidot etsiessään paikkaa koulutussopimusjaksoa varten tai työllistymiseen liittyen, Aino Kauppinen kertoo.

- Joillakin opiskelijoilla taas työelämän pelisäännöt eivät ole hallussa. Esimerkiksi vaikeus noudattaa työaikoja voi olla ratkaiseva tekijä opintojen etenemisessä tai läpäisyssä. Edellisten lisäksi ideoimme uusia tapoja mm. kirjallisten tehtävien suorittamiseen oppimisen haasteista huolimatta.

- Yksilöllisesti räätälöity valmennus lisää opiskelijan kykyä tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta asioistaan. Työhönvalmennuksella pystytään tukemaan opiskelijaa myös ajanhallinnassa ja kokonaisuuden hahmottamisessa, Kauppinen kertoo valmennuksen hyödyistä opiskelijalle.

Investointi oppilaitoksen tulevaisuuteen

Työhönvalmennuksen haasteeksi Pellikka ja Kauppinen mainitsevat palvelun vähäisen tunnettuuden. Todellisuudessa työhönvalmennus voi olla tärkeä sijoitus myös oppilaitokselle. - Valmennuksella vaikutetaan opiskelijan opintoihin ja opintojen jälkeiseen polkuun ja sitä kautta myös rahoitukseen. - Työhönvalmennukseen osallistuneiden opiskelijoiden läpäisyprosentit ovat olleet poikkeuksetta keskivertoa korkeammat, Pellikka kertoo.

Osalla opiskelijoista valmennuksessa tuki kohdistuu tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamiseen. Tällä on vaikutusta 35% rahoituksesta. Työllistyminen opintojen jälkeen ja jatko-opinnot ovat 15% rahoituksesta, Pellikka havainnollistaa.

Työhönvalmennuksessa opiskelijaa tuetaan verkostoyhteistyössä. Turvallisen toimintaympäristön luominen opiskelijalle yhdessä hänen ja hänen verkoston kanssa saattaa olla joskus haasteellista. Toisaalta yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella luodaan myös uusia toimintamalleja yhdessä opiskelijoiden ja heidän verkostojensa kanssa.

- Opiskelijoiden kohtaaminen eri toimintaympäristöissä on valmennuksen ehdottomia huippukohtia. Opiskelijan oivallukset omasta arjestaan ja omat opintoihin liittyvät ratkaisunsa voimaannuttavat myös työhönvalmentajaa.

Kiinnostuitko? Kysy lisää työhönvalmentajiltamme!


Työhönvalmentajat
Pirjo Pellikka, p. 040 669 4142
Aino Kauppinen, p. 040 575 3633
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Aiheet: Opisto, työ

Kirjoittanut Invalidisäätiö

Jätä kommentti