Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

SOL-polku on SOL Palveluiden Oy:n ja Ammattiopisto Liven yhteinen vastaus akuuttiin työvoimatarpeeseen

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | May 10, 2019 11:35:18 AM

Video: Live opiskelija Anna työskentelee SOL-polussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi syksyllä 2018 Invalidisäätiölle ammatillisen koulutuksen lisärahoitusta 75 opiskelupaikan verran eli yhteensä noin 2,15 milj. euroa. Opiskelijapaikat tarkoitettiin helpottamaan osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia. Akuutteja työvoiman saatavuusongelmia löytyy mm. puhtaanapito-alalta. Ammattiopisto Live ja SOL Palvelut Oy hakevat ratkaisuja alan työvoimavajeeseen tiivistämällä yhteistyötään SOL-polku –oppimisympäristön avulla.

Aidoissa työkohteissa opiskelu nopeuttaa valmistumista

SOL-polku on osa reformin eli uudistuvan ammatillisen koulutuksen toteutusta, minkä tavoitteena on oppimisen siirtäminen aitoihin työelämäkohteisiin. SOL-polussa Liven opiskelijat suorittavat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opinto-kokonaisuuksiaan, tutkinnon osia ja näyttöjä monissa SOL:n työympäristöissä. Opiskelijat tekevät SOL:n asiakkaiden työkohteissa monipuolisia siivousalan tehtäviä uusia tutkinnon perusteita noudattaen SOL:n työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Lisätukea opintoihinsa opiskelijat saavat omalta opettajaltaan ja opiston ohjaajilta.

SOL-polun työnjako on selvä. Live tarjoaa opetuksen, työhönvalmennuksen, ruokailut ja vakuutukset. SOL puolestaan tarjoaa aidot oppimisympäristöt, ammattilaiskoneet ja –välineet sekä työpaikkaohjaajan tuen. SOL-polun tavoite on ammattiin valmistuminen ja työllistyminen, Invalidisäätiön Täältä töihin –strategian mukaisesti.

SOL-polku vahvistaa opiskelijan mahdollisuuksia työllistymiseen opintojen jälkeen. Tammikuussa startattiin SOL-polku. Aloitusvaiheeseen kuului kahden viikon perehdyttämisjakso, jonka jälkeen opiskelijat siirtyvät asiakaskohteisiin. Yhteistyön laajentumismahdollisuuksia tutkitaan myös Liven muille aloille ja muihin koulutuksiin.

Puhtaanapitoalalla riittää oikea asenne

Puhtaanapitoala on ns. matalan kynnyksen toimiala, jonne on helppo tulla sisään ja joka soveltuu useille. Liven opiskelijoiden erityisen tuen tarve ei ole hidaste yhteiskuntavastuulliselle SOL:lle. Alalla on runsaasti monimuotoisia työtehtäviä, joita voidaan muokata kunkin yksilöllisten ominaisuuksien ja osaamisen mukaan. Sopivia tehtäviä löytyy niin ammattiin opiskeleville perustutkinto-opiskelijoille kuin valmentavassa koulutuksessa opiskeleville nuorille.

SOL:issa on mahdollista edetä uralla, kun osaamista, iloista asennetta ja koulutus intoa löytyy. SOL pitää huolta henkilöstönsä osaamisesta ja kehittymisestä massiivisella koulutustoiminnallaan, joka vastaa keskisuuren oppilaitoksen volyymiä.

SOL on mukana Maanantai kuuluu kaikille - ja Työ ei syrji –kampanjoissa. SOL tarjoaa säännöllisesti työssäoppimispaikkoja Liven opiskelijoille mm. Messukeskuksen ja Kauppakeskus Itiksen puhtaanapitotehtävissä.

Aiheet: Opisto, työ

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti