Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Vastaus nuorten yksinäisyyteen Nuorisotakuutalon toimintamallista

Kirjoittanut: Live palvelut | Feb 21, 2020 10:07:45 AM

Nuorten yksinäisyys ja eristäytyminen ovat vakava kansallinen ongelma. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria on Suomessa tällä hetkellä noin 60 000. Suurta osaa näistä nuorista yhdistävät haasteet yksinäisyyden kokemuksen ja mielenterveyden kanssa: vuoden 2015 aikana 2 289:lle 18–35-vuotiaalle henkilölle myönnettiin työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Voisiko ratkaisu yhteiseen haasteeseen olla yllättävänkin yksinkertainen: nuorten kiireetön ja pitkäjänteinen kohtaaminen?

Nuorisotakuutalo on Valo-valmennusyhdistyksen ja Live Palveluiden OKM:n Nuorisoyksikön tuella kehittämä toimintamalli, joka ratkoo nuorten syrjäytymistä uudella tavalla. Helsingin Myllypurossa sijaitseva Nuorisotakuutalo on nuorten omasta tilanteesta ja kiinnostuksenkohteista lähtevä, kokonaisvaltaista osallisuutta lisäävä paikka, joka pyrkii tavoittamaan niitä nuoria, jotka eivät opiskele tai käy töissä, joiden päivät kuluvat kotona, ja jotka ovat mahdollisesti työllisyyspalveluiden ulkopuolella.

- Alle 29-vuotiaat nuoret aikuiset voivat tulla viettämään rennosti aikaansa Nuorisotakuutalossa. Täällä heille on tarjolla aikaa ja osallisuutta: nuori kohdataan tasavertaisena ja häntä tuetaan ja kannustetaan kohti omia unelmiaan, kertoo Live Palveluiden psykologi Anna Yliluoma.

Nuorisotakuutalon toimintamalli tarjoaa tutkimustietoon nojaavan katselmuksen tämän päivän haavoittuvassa asemassa olevien nuorten Suomeen ja esittelee toimivaksi havaittuja ratkaisumalleja esiin nousseisiin haasteisiin. Yhtenä avaintekijänä nuorten parempaan vointiin näyttäisi olevan kohtaaminen ja sen laatu.

- Pirstaleisten sosiaalipalveluiden sokkelossa seikkailevat nuoret tarvitsevat omaehtoista aikaa pohdiskella tilannettaan ja yhden pysyvän turvallisen ammattilaisen, jonka kanssa rakentaa luottamuksellinen suhde. Monille kävijöistämme on aiemmin ollut tarjolla palveluja, joita nuori on hoitanut suorittaen ja joissa nuori on kokenut ulkopuolisuutta. Palvelut ovat olleet järjestelmälähtöisiä ja ne eivät ole olleet oikea-aikaisia suhteessa nuoren omaan tarpeeseen, toteaa Valo-Valmennusyhdistyksen tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha.

Kiusatuksi joutuminen vahvistaa syrjään jäämistä

Nuorisotakuutalon toimintamalli vahvistaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien alle 29-vuotiaiden nuorten aikuisten palveluja ja täydentää jo olemassa olevia paikallisia verkostoja. Suurta osaa Helsingin Nuorisotakuutalolla käyvistä nuorista liittää yhteen korostuneen voimakas kokemus yksinäisyydestä, ulkopuolisuudesta ja kiusatuksi tulemisesta.

- Kiusatuksi joutuminen vahvistaa edelleen syrjään jäämistä. Asiasta ei tee yksinkertaisempaa se, että yksinäisyys koetaan usein tabuksi, johon liittyy paljon häpeää. Se tuottaa alentuneen tunteen omasta elämänhallinnasta, edistää epäterveitä elämäntapoja sekä kasvattaa riskiä itsetuhoisuuteen ja masennukseen sairastumiseen, sanoo Sinisalo-Juha tutkimustietoon viitaten.

Nuorisotakuutalo tuo piristävän poikkeuksen nuorille tarjottaviin, syrjäytymistä ehkäiseviin palveluihin, joiden tavoitteena on löytää nuorille jatkopolku opintojen pariin tai työelämään mahdollisimman pikaisesti. Nuorisotakuutalossa kaikki toiminta lähtee nuoresta itsestään.

- Nuorisotakuutalolla jokainen nuori kohdataan omana itsenään ja nuorelle ja hänen tarpeilleen on tarjolla kiireetöntä aikaa. Nuoria ei velvoiteta mihinkään eikä odoteta, että hän työllistyy tai hakeutuu opiskelemaan tietyssä määräajassa, sanoo Yliluoma.

Helsingin Nuorisotakuutalon työntekijöiden mukaan näyttäisi siltä, että kun nuori käy talolla, kokee onnistumisen elämyksiä vertaissuhteissaan tai kohtaa omilla ehdoillaan ohjaajia säännöllisesti jonkin aikaa, voimaantumista tapahtuu kuin itsestään. Kun nuori on itse valmis, hänelle on tarjolla tukea työ- ja opiskeluvaihtoehtojen pohdintaan. On kuvaavaa, että kerran Helsingin Nuorisotakuutalolla käyneistä nuorista noin 90 % on kiinnittynyt mukaan toimintaan pidemmäksi aikaa.

Helsingin lisäksi Nuorisotakuutaloja toimii tällä hetkellä lisäksi Tampereella, Turussa ja Raumalla.

Tutustu Nuorisotakuutalon toimintamalliin.

Lisätiedot:

Tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha
Valo-Valmennusyhdistys
eeva.sinisalo-juha@valo-valmennus.fi
p. 050 349 8082

Psykologi Anna Yliluoma
Live Palvelut
anna.yliluoma@inlive.fi
p. 040 662 7714

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti