Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto kouluttaa uusia ammattilaisia

Kirjoittanut: Ammattiopisto Live | May 28, 2019 9:37:50 AM

Ammattiopisto Livessä käynnistyi 1.8.2018 uusi erikoisammattitutkintokoulutus, joka yhdistää kolme vanhaa tutkintolinjaa yhdeksi monialaiseksi tutkinnoksi. Liven opettajat olivat aktiivisesti mukana Opetushallituksen työssä kehittämässä tutkinnon perusteita. Tutkinto onkin otettu Livessä hyvin vastaan ja tutkintoa opiskelee tällä hetkellä 23 opiskelijaa.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa, opiskelija voi erikoistua joko vammaisalan ja erityisen tuen, näkövammaistaitojen ohjauksen tai työvalmennuksen osaamisalan erityisosaajaksi. Opintoihin kuuluu kaikille yhteinen, 60 osaamispisteen laajuinen tutkinnonosa ennen erikoistumista eri osaamisaloille. Vapaavalintaisuus on tärkeä osa tutkintoa ja opinnot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

- Tutkinto on suunniteltu ammatillisen reformin mukaan niin, että se lisää valinnaisuutta. Kokonaisen tutkinnon lisäksi on mahdollista suorittaa vain osatutkinto tai tutkinnon osia, kertoo työvalmennuksen osaamisalan vastuuopettaja Marita Kokkonen.

Yhteensä 180 osaamispisteen opinnot kestävät 1 – 1,5 vuotta opiskelijan aktiivisuudesta riippuen. Tutkinto toteutetaan Livessä oppisopimuskoulutuksena, mikä tarkoittaa, että opiskelijoilla pitää olla jo valmiiksi työpaikka. Opinnoista 30 % on lähiopetusta, 70 % työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Jatkuvan haun opinnot

Livessä on käytössä jatkuva haku, eli opintoihin voi hakea mukaan koska tahansa. Tarkoituksena on helpottaa opintoja ja siksi osa opinnoista toteutetaan verkkokurssina. Lähipäivien aikana käsitellään tiettyjä valmiiksi suunniteltuja teemoja, mutta sisältö rakentuu osittain opiskelijoiden toiveiden mukaan. Jokaisella opiskelijalla on työpaikallaan nimetty työpaikkaohjaaja, joka opastaa ja kulkee rinnalla opintojen ajan. Myös Liven opettajien apua saa aina tarpeen vaatiessa. Koulutuksen suorittaminen perustuu näyttötutkintoon, eli opiskelijan on osoitettava osaamisensa näytössä. Opiskelijoiden pitää tehdä opintojen päätteeksi myös omaan päivätyöhön kytkeytyvä kehittämistehtävä.

- Kriteerinä on, että kehittämistehtävä helpottaa omaa arkea töissä. Esimerkiksi yksi opiskelijamme laati työnhakijoille suunnatun katalogin eri työllistämispalveluista, toinen taas teki työnantajille ohjeistuksen, mitä eri työllistämisen tukia he voivat hakea, luettelee Marita.

- Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan opiskelijat ovat kehittäneet välineitä ja menetelmiä opaskoirien avulla liikkuvien sokeiden henkilöiden tueksi, sekä Pratsam Reader -sovelluksen käyttöä opiskelijoille, joille tavallisen kirjan lukeminen on esimerkiksi lukivaikeuden tai heikon näön takia vaikeaa, sekä tehneet esteettömyyskartoituksia erilaisiin tiloihin, kertoo alan vastuuopettaja Ulla Ruuskanen.

Osaamisaloista erityisesti työvalmennus on kasvattanut suosiotaan viime aikoina.

- Työelämässä on selkeästi huomattu, että työhönvalmennuksellista otetta tarvitaan hyvin monenlaisissa ja erilaisissa työtehtävissä. Meillä on yhä enemmän opiskelijoita erilaisista taustaorganisaatioista, esimerkiksi yrityksistä, ammattiyhdistyksistä, kriminaalihuollosta ja vammaispalvelualalta, kertaa Marita.

- Näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntijat ovat perinteisesti toimineet näkövammaisten asiakkaiden toiminnallisten taitojen ohjaustehtävissä esimerkiksi keskussairaaloissa, järjestöissä ja sosiaalitoimen eri yksiköissä. Nykyään näitä asiantuntijoita tarvitaan yhä laajemmin kuntoutuspalveluja tuottavissa yksiköissä sekä opetuksen ja koulutuksen tehtävissä, sanoo Ulla.

Lisätiedot:

Henna Gustafsson (työvalmennusala, vammaisala)
p. 040 648 2300
henna.gustafsson@inlive.fi

Ulla Ruuskanen (näkövammaisala)
p. 040 542 5866
ulla.ruuskanen@inlive.fi

 

Kirjoittanut Ammattiopisto Live

Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus.

Jätä kommentti