Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Etäkuntoutuksen digiloikka Livessä

Kirjoittanut: Live palvelut | Apr 6, 2020 10:31:22 AM

Koronakriisi on koetellut monin tavoin suomalaista yhteiskuntaa ja eri tahojen toimintavalmiuksia. Palveluita ja toimintatapoja on jouduttu muokkaamaan, kehittämään ja sähköistämään nopeasti. Jatkuvuuden näkökulmasta uusien toimintamallien kehittäminen on ollut välttämätöntä. Toiminnan kehittämishaaste on otettu vastaan myös Live Palveluiden ammatillisessa kuntoutuksessa, jossa on siirrytty etäkuntoutukseen viimeisten viikkojen aikana.

Ammatillisen kuntoutuksen jatkuminen on nähty tärkeäksi poikkeavista olosuhteista huolimatta. Toiminta ei ole missään vaiheessa ollut katkolla, vaikka suunnitelmia on jouduttu muuttamaan välillä nopeassakin tahdissa. Etäkuntoutuksen kehitystyötä on ohjannut tahto tarjota asiakkaille laadukasta kuntoutusta poikkeusolosuhteista huolimatta. Toistaiseksi näyttää, että tässä on onnistuttu hyvin.

Livessä ammatillinen kuntoutus koostuu asiakkaiden ja moniammatillisen työryhmän jäsenten kahdenkeskisistä tapaamisista sekä asiakkaiden ryhmätapaamisista. Työryhmään kuuluvat työhönvalmentaja, lääkäri, sosiaalityöntekijä ja psykologi. Yksilö- ja ryhmätapaamisissa on hyödynnetty sekä olemassa olevaa teknologiaa, että uusia alustoja ja palveluita.

Vaikka viime viikkoina tehty digiloikka on tuntunut välillä suurelta ja vauhti kovalta, on uuteen tilanteeseen suhtauduttu alusta alkaen innostuneesti ja tilanteessa on pyritty näkemään enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Palveluiden sähköistäminen tulee tulevaisuudessa todennäköisesti lisääntymään ja nyt tehtävä kehitystyö on tärkeää tulevaisuuden tarpeisin ja mahdollisiin uudenlaisiin poikkeustilanteisiin varautumiseksi.

Poikkeustilanteen keskellä ammatillista kuntoutusta on pyritty toteuttamaan mahdollisimman normaalisti, vaikka tilanne on haastanut aiemmat käytänteet monin tavoin.

Poikkeusolot haastavat kehittämään ja kehittymään

Palveluiden sähköistäminen ja uusien työtapojen käyttöönotto ei kaikilta osin ole ollut mutkatonta, vaan on vaatinut sopeutumista, kärsivällisyyttä ja luovuutta. Kehittämistyötä on edesauttanut työntekijöiden sitoutuneisuus ja motivaatio sekä asiakkailta saatu myönteinen palaute. Myös organisaation tuki on ollut tärkeää. Johto on ollut alusta asti aktiivisesti mukana kehittämistyössä ja mahdollistanut uusien työmuotojen nopean käyttöönoton. Toiminta on ollut sujuvaa ja yhtenäistä, mikä on helpottanut uudenlaisessa tilanteessa ja paineen alla työskentelyä.

Viime viikot ovat osoittaneet sen, mitä poikkeusolosuhteet parhaimmillaan saavat aikaan, eli yhteistyön voiman. Työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito on tiivistynyt, kun toimintaa on suunniteltu ja kehitetty yhdessä nopealla aikataululla. Osaamista ja hyviä käytänteitä on jaettu ja toisia tuettu ja kannustettu. Jokainen on pääsyt tuomaan esiin omia vahvuuksiaan yhteisen tavoitteen edistämiseksi. Onnistumisista on iloittu yhdessä, mikä on vahvistanut yhteishenkeä. Vastaavasti vastoinkäymiset on ollut helpompaa kestää koko työryhmän voimin. Vastoinkäymisistä on myös opittu. Viime viikkoina onkin otettu jättiloikka myös yhdessä tapahtuvan ja yksilöllisen oppimisen osalta. Tätä on edesauttanut tunne siitä, että me pärjäämme ja selviämme yhdessä.

Jenni Häikiö

Kirjoittaja toimii psykologina Live Palveluiden ammatillisessa kuntoutuksessa

Kirjoittanut Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Jätä kommentti