Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Live palvelut

Live Palvelut on valmennus- ja asiantuntijatalo, jonka toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen.

Uusimmat kirjoitukset

Haastava yksilö vai rajoittunut yhteiskunta?

Mar 31, 2021 1:34:11 PM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Koronapandemia on muuttanut meidän jokaisen arkea, mutta joidenkin elämässä poikkeustilanne on voinut jatkua jo useita vuosia esimerkiksi erilaisista haasteista johtuvan työttömyyden vuoksi. Huomioiko nykyinen työelämämme riittävästi ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt, pohtii Liven psykologi Jenni Häikiö kirjoituksessaan. Kysymys yksilön haastavuudesta, vai ehkä sittenkin yhteiskunnan rajoittuneisuudesta, on tullut usein mieleeni työskennellessäni asiakkaiden parissa, joilla on erilaisia työ- ja toimintakykyä heikentäviä ja työllistymistä vaikeuttavia haasteita. Kuunnellessani asiakkaideni kertomuksia keskeytyneistä tai lykkääntyneistä opinnoista ja vaikeuksista löytää itselle soveltuva työpaikka, en voi olla miettimättä, onko suomalaisella työelämällä varaa olla tukematta nykyistä enemmän henkilöitä, joiden työ- ja toimintakyky on eri syiden vuoksi heikentynyt, mutta jotka haluaisivat työelämään? En kiellä, etteikö hyviä käytänteitä olisi, mutta omasta näkökulmasta katsottuna nämä näyttäytyvät riittämättöminä. Tuskin on kenenkään etu, että hyvän pohjakoulutuksen saanut nuori aikuinen viettää päivät kotona tietokoneen tai television äärellä poistuen ehkä korkeintaan kauppaan. Sama koskee myös terveydellisten syiden vuoksi työelämästä pois jättäytynyttä keski-ikäistä. Esimerkkejä on yhtä monta kuin on ihmistäkin ja kotona olemisen syyt vaihtelevat heikentyneestä fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta sosiaalisiin suhteisiin, toimeentuloon, oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyviin haasteisiin. Koronapandemia on muuttanut meidän kaikkien arkea. Usean asiakkaani kohdalla niin sanottu poikkeustilanne on jatkunut kuitenkin jo useita vuosia. Jokainen voi kuvitella, millaista on elää pidempään ilman työn tai opiskelun tuomaa jatkuvuutta, rutiineja sekä yhteisöllisyyden kokemuksia. Työ ylläpitää myös tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Huomioiko työelämä ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt? Mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan omien lähtökohtien ja voimavarojen mukaisesti vahvistaa kokemusta aktiivisesta toimijuudesta ja oman itsensä ja elämänsä merkityksellisyydestä ja arvosta. Työ on omiaan ylläpitämään ja vahvistamaan toimijuutta ja osallisuutta tarjoten myös jatkuvuutta, rutiineja ja yhteisöllisyyttä. Työelämän tai opiskelun ulkopuolella olevien ajatellaan usein olevan itse vastuussa tilanteestaan. Asianosaisille tilanne on omiaan aiheuttamaan ulkopuolisuuden ja riittämättömyyden tunteita. Ei ole helppoa elää kotikeskeistä elämää yhteiskunnassa, jossa ihmistä arvioidaan pitkälti ammatillisen menestymisen kautta. Etenkään, jos tilanne ei vastaa omia toiveita. Koronapandemia on tehnyt uudella tavalla näkyväksi suomalaisten väliset erot. Eroavaisuudet lähtökohdissa ja ajankohtaisessa elämäntilanteessa selittävät osaltaan sopeutumista poikkeustilanteeseen. Osa sopeutuu, osa ei. Sopeutuminen ei ole tahdon asia, vaan vaatii psyykkistä joustavuutta ja voimavaroja. Ja voimavaroja joko on tai ei ole. Opintoihin panostaminen ja mieluisan jatko-opiskelupaikan tavoittelu on helpompaa, jos ei joudu pelkäämään kotona tai koulussa tai jännittämään, selviytyykö opiskelun vaatimista tiedonkäsittelyllisistä haasteista. On myös helpompaa hakeutua kiinnostaviin työtehtäviin, kun ei tarvitse pelätä liiallisesta fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, tai kognitiivisesta rasituksesta aiheutuvaa huonoa oloa. Ihminen on olemukseltaan psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus ja toimintakyvyn eri osa-alueiden haasteet eivät poistu toivomalla tai kieltämällä näiden olemassaolo. Kysymys kuuluukin, huomioiko nykyinen työelämämme riittävästi ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt? On eri asia olla pysyvästi työkyvytön kuin omata työntekoon tai opiskeluun liittyviä rajoitteita joiden ei, oikein huomioitaessa, tarvitse olla työnteon tai opiskelun esteenä. Hyvinvoiva yhteiskunta muodostuu hyvinvoivista yksilöistä. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus lienee pitkälti sen kyvyssä tukea ja ylläpitää yksilöiden hyvinvoinnin kannalta olennaisia elementtejä. Mahdollisuus osallistua työelämään omien lähtökohtien ja voimavarojen puitteissa vahvistaa kokemusta oman itsen ja elämän merkityksellisyydestä ja arvosta ja ylläpitää tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Nämä yhdessä työn tarjoaman jatkuvuuden, rutiinien ja yhteisöllisyyden kokemusten kanssa ovat tehokasta vastalääkettä myös korona-ajan eristäytyneisyydelle ja tulevaisuuteen liittyvälle epävarmuudelle. Jenni Häikiö Kirjoittaja työskentelee psykologina Liven ammatillisessa kuntoutuksessa
Lue lisää

Inkluusion mahdollisuudet

Mar 4, 2021 9:49:53 AM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Ihmisten osallisuus työhön ja yhteiskuntaan ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan perusedellytyksiä. Inkluusio on monitasoinen ja upea ilmiö – se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävän henkilöstöjohtamisen kehittämiselle. Mitä inkluusio oikeastaan tarkoittaa? Missä se on?
Lue lisää

Live Palveluiden ja Valo-valmennuksen toimipiste avautui Kuopiossa

Jan 11, 2021 2:25:08 PM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Valo-Valmennusyhdistys ja Live Palvelut ovat avanneet yhteisen toimipisteen Kuopiossa Asemakadulla.
Lue lisää

Live Palvelut valittiin Impact StartUp-vaikuttavuuskiihdyttämöön

Sep 14, 2020 1:29:39 PM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Live Palveluiden Rekrytointialusta on valittu neljän muun idean kanssa mukaan Arvoliiton Impact Startup-vaikuttavuuskiihdyttämöön. Live osallistuu syksyn ajan Vaikuttavuuskiihdyttämöön ja kehittää ideaa kohti toimivaa liiketoimintamallia.
Lue lisää

Koronakevään työhönvalmennus oli tehokasta etäyhteyksien välityksellä

Jun 8, 2020 9:00:00 AM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Koronaviruksen aiheuttamat varotoimet siirsivät kevään aikana lähes koko yhteiskunnan etäyhteyksien ääreen ja myös Live Palveluissa siirryttiin vauhdilla etäpalveluihin. Sari Kopranen on osallistunut kevään ajan Liven työhönvalmennukseen alusta alkaen etäyhteyksien välityksellä ja ollut kokonaisuuteen tyytyväinen. Hänen mielestään tarvetta lähipäiville ei välttämättä edes ole, sillä työhönvalmennus toimii mainiosti myös etäpalveluna, jos kotoa vain löytyy tietokone.
Lue lisää

Etäkuntoutuksen digiloikka Livessä

Apr 6, 2020 10:31:22 AM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Koronakriisi on koetellut monin tavoin suomalaista yhteiskuntaa ja eri tahojen toimintavalmiuksia. Palveluita ja toimintatapoja on jouduttu muokkaamaan, kehittämään ja sähköistämään nopeasti. Jatkuvuuden näkökulmasta uusien toimintamallien kehittäminen on ollut välttämätöntä. Toiminnan kehittämishaaste on otettu vastaan myös Live Palveluiden ammatillisessa kuntoutuksessa, jossa on siirrytty etäkuntoutukseen viimeisten viikkojen aikana.
Lue lisää

Vastaus nuorten yksinäisyyteen Nuorisotakuutalon toimintamallista

Feb 21, 2020 10:07:45 AM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Nuorten yksinäisyys ja eristäytyminen ovat vakava kansallinen ongelma. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria on Suomessa tällä hetkellä noin 60 000. Suurta osaa näistä nuorista yhdistävät haasteet yksinäisyyden kokemuksen ja mielenterveyden kanssa: vuoden 2015 aikana 2 289:lle 18–35-vuotiaalle henkilölle myönnettiin työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Voisiko ratkaisu yhteiseen haasteeseen olla yllättävänkin yksinkertainen: nuorten kiireetön ja pitkäjänteinen kohtaaminen?
Lue lisää

Live Pesulan kemikaalittomista pesuista - 50 % helmikuun ajan!

Feb 13, 2020 3:42:33 PM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Live Pesula on siirtynyt käyttämään kemikaalittomia puhdistusmenetelmiä, sillä pesulassa on otettu käyttöön ekologinen Ownwell-menetelmä.  Sen kunniaksi pesulan asiakkaat saavat helmikuun ajan kaikista kemikaalittomista pesuista -50 % alennuksen!
Lue lisää

Työnantaja, työllistäisitkö osatyökykyisen?

Feb 3, 2020 2:47:20 PM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Työnantajille on tarjolla monenlaisia taloudellisia tukia osatyökykyisen työllistämiseen. Erilaiset työllistämisen tuet ovat erinomainen keino pienentää rekrytoinnin kustannuksia, mutta moni työnantaja ei ole niistä välttämättä tietoinen. Lue alta tietoja siitä, mitä erilaisia taloudellisia tukia voit saada erityistä tukea tarvitsevan rekrytointiin!
Lue lisää

Live Palvelut aloittaa ammatillisen kuntoutusselvityksen Kotkassa

Jan 16, 2020 12:27:09 PM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Live Palvelut on valittu Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen palveluntuottajaksi Kotkaan 31.1.2020 alkaen. Kotkan ammatillisen kuntoutuksen yksikön perustamisen myötä Liven toiminta laajenee maantieteellisesti aiempaa suuremmalle alueelle. Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys on tarkoitettu henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky ovat heikentyneet terveydellisistä syistä. Selvityksen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva asiakkaan fyysisestä ja psyykkisestä työ- ja toimintakyvystä sekä sosiaalisesta ja ammatillisesta tilanteesta. Live Palvelut toteuttaa ammatillista kuntoutusselvitystä Kotkan lisäksi Tenholantien toimipaikassa Helsingin Ruskeasuolla. Live Palvelut tuottaa myös monipuolisesti muita ammatillisen kuntoutuksen ja työhönvalmennuksen palveluita Uudenmaan alueella. Kotka on Live Palveluiden ensimmäinen yksikkö Uudenmaan ulkopuolella.
Lue lisää