Ajankohtaista_banneri

Ajankohtaista

Tutustu toimintaamme

Kuvataiteilija Antti-Ville Reinikaisen näyttely Galleria Livessä

Apr 9, 2021 10:26:27 AM Kirjoittanut: Galleria Live | 0 kommenttia |
Huhtikuun taiteilijavieraana on kuvataiteilija Antti-Ville Reinikainen.
Lue lisää

Haastava yksilö vai rajoittunut yhteiskunta?

Mar 31, 2021 1:34:11 PM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Koronapandemia on muuttanut meidän jokaisen arkea, mutta joidenkin elämässä poikkeustilanne on voinut jatkua jo useita vuosia esimerkiksi erilaisista haasteista johtuvan työttömyyden vuoksi. Huomioiko nykyinen työelämämme riittävästi ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt, pohtii Liven psykologi Jenni Häikiö kirjoituksessaan. Kysymys yksilön haastavuudesta, vai ehkä sittenkin yhteiskunnan rajoittuneisuudesta, on tullut usein mieleeni työskennellessäni asiakkaiden parissa, joilla on erilaisia työ- ja toimintakykyä heikentäviä ja työllistymistä vaikeuttavia haasteita. Kuunnellessani asiakkaideni kertomuksia keskeytyneistä tai lykkääntyneistä opinnoista ja vaikeuksista löytää itselle soveltuva työpaikka, en voi olla miettimättä, onko suomalaisella työelämällä varaa olla tukematta nykyistä enemmän henkilöitä, joiden työ- ja toimintakyky on eri syiden vuoksi heikentynyt, mutta jotka haluaisivat työelämään? En kiellä, etteikö hyviä käytänteitä olisi, mutta omasta näkökulmasta katsottuna nämä näyttäytyvät riittämättöminä. Tuskin on kenenkään etu, että hyvän pohjakoulutuksen saanut nuori aikuinen viettää päivät kotona tietokoneen tai television äärellä poistuen ehkä korkeintaan kauppaan. Sama koskee myös terveydellisten syiden vuoksi työelämästä pois jättäytynyttä keski-ikäistä. Esimerkkejä on yhtä monta kuin on ihmistäkin ja kotona olemisen syyt vaihtelevat heikentyneestä fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta sosiaalisiin suhteisiin, toimeentuloon, oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyviin haasteisiin. Koronapandemia on muuttanut meidän kaikkien arkea. Usean asiakkaani kohdalla niin sanottu poikkeustilanne on jatkunut kuitenkin jo useita vuosia. Jokainen voi kuvitella, millaista on elää pidempään ilman työn tai opiskelun tuomaa jatkuvuutta, rutiineja sekä yhteisöllisyyden kokemuksia. Työ ylläpitää myös tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Huomioiko työelämä ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt? Mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan omien lähtökohtien ja voimavarojen mukaisesti vahvistaa kokemusta aktiivisesta toimijuudesta ja oman itsensä ja elämänsä merkityksellisyydestä ja arvosta. Työ on omiaan ylläpitämään ja vahvistamaan toimijuutta ja osallisuutta tarjoten myös jatkuvuutta, rutiineja ja yhteisöllisyyttä. Työelämän tai opiskelun ulkopuolella olevien ajatellaan usein olevan itse vastuussa tilanteestaan. Asianosaisille tilanne on omiaan aiheuttamaan ulkopuolisuuden ja riittämättömyyden tunteita. Ei ole helppoa elää kotikeskeistä elämää yhteiskunnassa, jossa ihmistä arvioidaan pitkälti ammatillisen menestymisen kautta. Etenkään, jos tilanne ei vastaa omia toiveita. Koronapandemia on tehnyt uudella tavalla näkyväksi suomalaisten väliset erot. Eroavaisuudet lähtökohdissa ja ajankohtaisessa elämäntilanteessa selittävät osaltaan sopeutumista poikkeustilanteeseen. Osa sopeutuu, osa ei. Sopeutuminen ei ole tahdon asia, vaan vaatii psyykkistä joustavuutta ja voimavaroja. Ja voimavaroja joko on tai ei ole. Opintoihin panostaminen ja mieluisan jatko-opiskelupaikan tavoittelu on helpompaa, jos ei joudu pelkäämään kotona tai koulussa tai jännittämään, selviytyykö opiskelun vaatimista tiedonkäsittelyllisistä haasteista. On myös helpompaa hakeutua kiinnostaviin työtehtäviin, kun ei tarvitse pelätä liiallisesta fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, tai kognitiivisesta rasituksesta aiheutuvaa huonoa oloa. Ihminen on olemukseltaan psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus ja toimintakyvyn eri osa-alueiden haasteet eivät poistu toivomalla tai kieltämällä näiden olemassaolo. Kysymys kuuluukin, huomioiko nykyinen työelämämme riittävästi ihmiset, joiden työkyky on erilaisten haasteiden vuoksi heikentynyt? On eri asia olla pysyvästi työkyvytön kuin omata työntekoon tai opiskeluun liittyviä rajoitteita joiden ei, oikein huomioitaessa, tarvitse olla työnteon tai opiskelun esteenä. Hyvinvoiva yhteiskunta muodostuu hyvinvoivista yksilöistä. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus lienee pitkälti sen kyvyssä tukea ja ylläpitää yksilöiden hyvinvoinnin kannalta olennaisia elementtejä. Mahdollisuus osallistua työelämään omien lähtökohtien ja voimavarojen puitteissa vahvistaa kokemusta oman itsen ja elämän merkityksellisyydestä ja arvosta ja ylläpitää tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Nämä yhdessä työn tarjoaman jatkuvuuden, rutiinien ja yhteisöllisyyden kokemusten kanssa ovat tehokasta vastalääkettä myös korona-ajan eristäytyneisyydelle ja tulevaisuuteen liittyvälle epävarmuudelle. Jenni Häikiö Kirjoittaja työskentelee psykologina Liven ammatillisessa kuntoutuksessa
Lue lisää

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin Invalidisäätiölle

Mar 8, 2021 4:04:14 PM Kirjoittanut: Invalidisäätiö | 0 kommenttia |
Invalidisäätiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.
Lue lisää

Taidemaalari Eeva Peuran näyttely Galleria Livessä

Mar 8, 2021 1:22:51 PM Kirjoittanut: Galleria Live | 0 kommenttia |
Maaliskuun taiteilijavieraana on taidemaalari Eeva Peura.
Lue lisää

Inkluusion mahdollisuudet

Mar 4, 2021 9:49:53 AM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Ihmisten osallisuus työhön ja yhteiskuntaan ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan perusedellytyksiä. Inkluusio on monitasoinen ja upea ilmiö – se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävän henkilöstöjohtamisen kehittämiselle. Mitä inkluusio oikeastaan tarkoittaa? Missä se on?
Lue lisää

Live käynnistää Goodwill®-kierrätysmyymälätoiminnan pääkaupunkiseudulla – lahjoituksia otetaan vastaan!

Feb 16, 2021 9:00:00 AM Kirjoittanut: Invalidisäätiö | 0 kommenttia | työ
Live avaa pääkaupunkiseudun ensimmäisen Goodwill®-kierrätysmyymälän kesäkuussa. Hyväkuntoisia lahjoitustavaroita otetaan vastaan 1.3.2021 alkaen.
Lue lisää

Taidemaalari Juhani Tuomisen näyttely Galleria Livessä

Feb 3, 2021 2:58:22 PM Kirjoittanut: Galleria Live | 0 kommenttia |
Galleria Livessä vaihtuu näyttely maanantaina 8.2.2021. Helmikuun taiteilijavieraana on taidemaalari Juhani Tuominen. Ministudiossa kuvataiteilija Katariina Guthwertin teoksia.
Lue lisää

Anna-Kaisa Ikonen ja Tom Liljeström Invalidisäätiön valtuuskuntaan

Jan 19, 2021 9:00:00 AM Kirjoittanut: Invalidisäätiö | 0 kommenttia | valtuuskunta
Invalidisäätiössä tehdään työtä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Me koulutamme, kuntoutamme ja valmennamme yksilöasiakkaamme kohti työtä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Yleishyödyllisenä säätiönä toimintamme painottuu yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja hyvän elämän edellytyksien rakentamiseen täältä töihin -strategiamme mukaisesti. Invalidisäätiön valtuuskuntaan valitaan henkilöitä, joiden osaaminen ja verkostot täydentävät Säätiön toimintaa ja jotka tuovat monipuolisia näkemyksiä Säätiön strategian toteuttamiseen.
Lue lisää

Live Palveluiden ja Valo-valmennuksen toimipiste avautui Kuopiossa

Jan 11, 2021 2:25:08 PM Kirjoittanut: Live palvelut | 0 kommenttia |
Valo-Valmennusyhdistys ja Live Palvelut ovat avanneet yhteisen toimipisteen Kuopiossa Asemakadulla.
Lue lisää

Galleria Livessä vaihtuu näyttely

Jan 8, 2021 11:34:18 AM Kirjoittanut: Invalidisäätiö | 0 kommenttia |
Galleria Livessä avautuu vuoden ensimmäinen näyttely maanantaina 11.1.2021. Tammikuun taiteilijavieraina ovat kuvanveistäjä Reetta Gröhn-Soininen ja taidemaalaria Aura Hakuri.
Lue lisää