Taustalla kesäinen taivas ja tyttö puhaltelee voikukan haituvia.

Invalidisäätiö

Käänteentekeviä palveluja. Rohkeita uusia avauksia.

Invalidisäätiö

Me Invalidisäätiössä teemme työtä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Me koulutamme, kuntoutamme ja valmennamme yksilöasiakkaamme täältä töihin.

Invalidisäätiö perustettiin vuonna 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja ammatillista koulutusta varten. Lähes kahdeksan vuosikymmenen ajan olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Elokuussa 2018 julkistimme Live -palvelubrändin, jonka alle olemme keskittäneet kaikki palvelumme yksilöille ja yhteisöille.

Ammattiopisto Live, pääkaupunkiseudun suurin erityisammattioppilaitos, on merkittävin yksikkömme. Se toimii myös erityisopetuksen valtakunnallisena osaamisyksikkönä. Ammattiopisto Liven toiminta on yleishyödyllistä ja se saa pääasiallisen rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ammattiopiston uusi kampus avattiin maaliskussa 2020 Espoon Leppävaaraan, Puustellinmäelle.

Live Palvelut -yksikössä tuotamme kuntoutus-, työllisyys- ja valmennuspalveluita, joiden tavoitteena on edistää asiakkaidemme työllistymistä, työssä pysymistä ja työssä jaksamista. Live Palvelut tekee kiinteää yhteistyötä suomalaisen elinkeinoelämän, kuntien, kaupunkien ja viranomaistahojen kanssa. Live Palvelut tuottaa myös laadukkaita ja kilpailukykyisiä ostopalveluita pääkaupunkiseudun kotitalouksille ja yrityksille.

Olemme vahvasti verkostoituneet useiden yhteiskuntavastuullisten toimijoiden kanssa. Meitä kaikkia yhdistää halu tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Yleishyödyllisenä säätiönä toimintamme painottuu yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja hyvän elämän edellytyksien rakentamiseen täältä töihin -strategiamme mukaisesti. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNy6XzB5U6Q

Invalidisäätiön vuosikatsaus 2019

Tutustu tästä!

Säätiö työnantajana

Meillä Invalidisäätiössä työskentelee noin 500 asiantuntijaa  ammatillisen koulutuksen, valmennuksen, työllistymisen ja niitä tukevien toimintojen parissa. Suurimmat yksikkömme ovat Ammattiopisto Live ja Live Palvelut.

Hallinto

Invalidisäätiön hallinto ja toiminta perustuvat säätiölakiin ja hyvään hallintotapaan. Invalidisäätiön valtuuskunta nimeää säätiön hallituksen, joka nimittää toimitusjohtajan ja valvoo säätiön strategian toteutumista.

Ajankohtaista

Tiedotamme ajankohtaisista asioista Invalidisäätiön kotisivujen lisäksi Ammattiopisto Live ja Live Palvelut -sivustoilla.

Historia

Invalidisäätiö perustettiin kesällä 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja ammatillista koulutusta varten.

Briefly in English

Invalidisäätiö is a foundation that was extablished in 1940 for the treatment, rehabilitation and vocational training of Winter War veterans. During the decades our focus has shifted onto vocational education, rehabilitation, and employment services for individuals in need of special support.

Tietosuoja

Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Olemme sitoutuneet turvaamaan opiskelijoidemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä voimassa olevien lakien mukaan. Rekisteriselosteissa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme ja miten näitä tietoja käytämme.