Invalidisaatio-historia-1920x900px.jpg

Säätiön historia

80 vuotta yhteiskunnallisesti merkittävää työtä!

Invalidisäätiö

Säätiö perustettiin kesällä 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja ammatillista koulutusta varten.

Samanaikaisesti Helsingin Ruskeasuolle syntyi kansainvälisestikin harvinainen kuntoutuslaitosten keskittymä, joka yhä tänä päivänä tuottaa asiakkailleen monimuotoisia palveluja vaativasta sairaanhoidosta ammatilliseen kuntoutukseen ja koulutukseen.

Perustamisesta lähtien Invalidisäätiöllä oli tärkeä rooli suomalaisen terveydenhuollon ja kuntoutustoiminnan kehittämisessä. Säätiön sairaalassa luotiin täysin uusia hoitokäytäntöjä, kuten Suomen ensimmäinen tekonivelleikkaus 1967 ja ensimmäinen tähystysleikkaus 1976. Invalidisäätiö luopui omasta sairaalatoiminnasta vuonna 2017 myytyään Orton Oy:n, jonka toiminta kuitenkin jatkuu Ruskeasuolla Säätiön tiloissa.

Invalidisäätiön ammattikoulusta on vuosikymmenten aikana kehittynyt yksi maamme johtavista erityisammattioppilaitoksista, jossa yksilöllisen opetuksen ja ohjauksen keinoin varmistetaan opiskelijoiden ammattiin valmistuminen sekä työelämään ja yhteiskuntaan kiinnittyminen. Vuonna 1982 oppilaitoksen nimi muutettiin Keskuspuiston ammattiopistoksi, johon vuonna 2009 liitettiin Espoon Leppävaarassa sijainnut Arlainstituutti. Nykyinen nimi, Ammattiopisto Live, otetiin käyttöön elokuussa 2018 Invalidisäätiön yhtenäistäessä eri toiminnot Live-palvelubrändin alle.

Vuonna 2012 Invalidisäätiö perusti Orton Pron, josta kehittyi nopeasti monipuolinen ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen asiantuntija- ja valmennustalo, jonka toiminta keskittyi erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen, työssä jaksamiseen ja työelämään paluun varmistamiseen. Tänä päivänä näitä yksilöllisiä ja monipuolisia työllistymisen palveluita kehittää ja tarjoaa Live Palvelut.

historia2-invalidisaatio.jpg

"Työtä suomalaisten hyvinvoinnin eteen jo lähes 80 vuotta."

invalidisaatio-2010-luku-500x500px

2010-luku

Invalidisäätiö myi Orton Oy:n osakekannan HUS:lle ja Mehiläiselle 2017. Ortonin toiminta jatkuu Invalidisäätiön Ruskeasuon sairaalakiinteistössä.

Vuonna 2012 Invalidisäätiö perusti Orton Pro -nimisen ammatillisen kuntoutuksen ja valmennuksen asiantuntijayksikön, nykyiseltä nimeltään Live Palvelut.

Invalidisäätiön ylläpitämä Keskuspuiston ammattiopisto, nykyinen Ammattiopisto Live, juhlisti 70-vuotistaivaltaan 2012.

invalidisaatio-2000-luku-500x500px

2000-luku

Terveydenhuollon alan kilpailu vaikutti Sairaala ORTONin ja Kuntoutus ORTONin toimintaan. Sairaala- ja kuntoutuspalvelut yhtiöitettiin vuonna 2010.

Vuonna 2009 valtio luopui erityisammattikouluistaan ja aiemmin valtio-omisteinen Espoon Leppävaarassa sijaitseva Arlainstituutti liitettiin Keskuspuiston ammattiopistoon.

invalidisaatio-1990-luku-500x500px

1990-luku

Terveydenhuollon palvelujen markkinointinimeksi valittiin vuonna 1992 ORTON, ja sen myötä Invalidisäätiön yksiköiden nimiksi tulivat Sairaala ORTON, Kuntoutus ORTON ja Tieteellinen tutkimus ORTON.

Invalidisäätiön ammattikoulun nimi muutettiin Keskuspuiston ammattiopistoksi vuonna 1995 työmuotojen lisääntyessä ja opiskelijamäärän edelleen kasvaessa ja monipuolistuessa.

invalidisaatio-1980-luku-500x500px

1980-luku

Terveydenhuollossa alkoi korostua vaativien toimenpiteiden keskittäminen erikoisyksiköihin. Invalidisäätiön sairaalaan perustettiin vuonna 1982 selkätutkimusyksikkö ja reumakirurginen osasto.

Vuonna 1982 oppilaitoksen nimi muutettiin Keskuspuiston ammattikouluksi vastaamaan paremmin asiakaskuntaa. Vuonna 1987 perustettiin oppilaitoksen aikuiskoulutusosasto. Oppilasasuntolat valmistuivat Helsingin Ruskeasuolle 1989.

invalidisaatio-1970-luku-500x500px

1970-luku

Väestön tautikirjo alkoi muuttua 1970-luvulla väestön eläessä yhä vanhemmaksi, minkä myötä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja geriatriset sairaudet lisääntyivät. Invalidisäätiö oli aktiivisesti kehittämässä vaativan erityistason ortopedistä kirurgiaa. Ensimmäinen tähystysleikkaus tehtiin Suomessa Invalidisäätiön ortopedisessä sairaalassa vuonna 1976.

Työklinikan työkokeilutoiminta oli erittäin suosittua. Invalidisäätiölle ominainen moniammatillinen työtapa oli käytössä myös työklinikalla.

1970-luvulla oppilaitoksen koulutustarjonta ja oppilasmäärät kasvoivat edelleen.

invalidisaatio-1960-luku-500x500px

1960-luku

Kliinisiä tutkimuksia ja hoitomenetelmiä kehitettiin 1960-luvulla erityisesti lonkan kehityshäiriöissä, nivelrikossa ja selkärankatuberkuloosissa. Ensimmäiset tekonivelleikkaukset tehtiin Suomessa Invalidisäätiön sairaalassa vuonna 1967.

Proteesisäätiö perustettiin 1963.

1960-luvulla perustettiin 1940-luvulla aloitetun työpajatoiminnan pohjalta työklinikka, jossa työkokeilujen lisäksi järjestettiin työhönvalmennusta.

Oppilaitoksen koulutustarjonta ja oppilasmäärät kasvoivat. Joulukuussa 1964 kunniavieras, presidentin puoliso Sylvi Kekkonen tutustui vierailullaan naisoppilaiden opiskeluun.

invalidisaatio-1950-luku-500x500px

1950-luku

1950-luvulla Invalidisäätiössä luotiin pohja lääketieteelliselle tutkimustyölle, jonka tuloksena on valmistunut suuri määrä väitöskirjoja ja tieteellisiä julkaisuja.

Oppilaitoksen ensimmäiset koulutusalakohtaiset opetussuunnitelmat laadittiin 1950-luvulla. Vuonna 1953 sotainvalideille tarkoitettu opetustoiminta päättyi ja erityisammattikoulutoiminta alkoi.

invalidisaatio-1940-luku-500x500px

1940-luku

Invalidisäätiö perustettiin 26.6.1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja koulutusta varten. Vuonna 1943 valmistui Helsingin Ruskeasuolle päärakennus, jossa hoidettiin aluksi sotainvalideja sekä kuntoutettiin heidän lisäkseen sotaleskiä ja sotaorpoja.

Ensimmäiset siviilipotilaat hoidettiin Invalidisäätiön ortopedisessä sairaalassa 1943. Opetustoiminta alkoi samoihin aikoihin. Aluksi opetettiin puutyötä, metallityötä, verhoilua, maalausta, vaatturityötä sekä jalkinetyötä. Naiset puolestaan työskentelivät ompelimossa, modistin työhuoneessa ja koulukeittiössä.