Invalidisaatio-hallinto-1920x900px.jpg

Hallinto

Invalidisäätiön johtoryhmä, hallitus ja valtuuskunta

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja, muut hallituksen nimittämät keskeisten toimintojen ja konsernipalvelujen johtajat sekä henkilöstön edustaja muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa, operatiivisessa johtamisessa ja hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa.

Johtoryhmä valmistelee mm. Invalidisäätiön strategista suunnittelua ja operatiivista vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittävät investoinnit. Säätiön sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluu myös johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Meidät tavoittaa sähköpostilla etunimi.sukunimi@inlive.fi

invalidisaatio-hallinto-juhakeskifilppula

Juha
Keski-Filppula

Vt. toimitusjohtaja 18.4.2018 alkaen. Säätiön palveluksessa vuodesta 2015.

invalidisaatio-hallinto-anttiaavikko

Antti
Aavikko

Koulutusjohtaja, Ammattiopisto Live. Säätiön palveluksessa vuodesta 2004.

invalidisaatio-hallinto-leenahallamaa

Leena
Hallamaa

Asiakkuusjohtaja, markkinointi ja viestintä. Säätiön palveluksessa vuodesta 2017.

invalidisaatio-hallinto-jarikannisto

Jari
Kannisto

Hallintopäällikkö, kiinteistöt ja toimitilat. Säätiön palveluksessa vuodesta 2006.

invalidisaatio-hallinto-miikakeijonen

Miika
Keijonen

Kehitysjohtaja, Live Palvelut. Säätiön palveluksessa vuodesta 2005.

invalidisaatio-hallinto-tiinalaaksonen

Tiina
Laaksonen

Henkilöstöjohtaja, osaamisen johtaminen. Säätiön palveluksessa vuodesta 2014.

invalidisaatio-hallinto-sirpalukkala

Sirpa
Lukkala

Rehtori, Ammattiopisto Live. Säätiön palveluksessa vuodesta 2014.

invalidisaatio-hallinto-juhamattimattila

Juha-Matti
Mattila

Koulutusjohtaja, Ammattiopisto Live ja Live Palvelut. Säätiön palveluksessa vuodesta 2017.

invalidisaatio-hallinto-liisametsola

Liisa
Metsola

Kehitysjohtaja, Live Palvelut. Säätiön palveluksessa vuodesta 1991.

invalidisaatio-hallinto-marjorouhianen

Marjo
Rouhiainen

Johdon assistentti. Säätiön palveluksessa vuodesta 2012.

invalidisaatio-hallinto-jussisomervuo

Jussi
Somervuo

Vt. talousjohtaja 18.4.2018 alkaen. Säätiön palveluksessa vuodesta 2016.

Hallitus

Invalidisäätiön hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä, jotka valtuuskunta nimeää. Hallitus vastaa Säätiön tarkoituksen toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja Säätiön varojen hoidosta. Hallitus johtaa, ohjaa ja valvoo Säätiön toimintaa. Sen tehtävänä on laatia ja hyväksyä Säätiön keskeiset toimintaperiaatteet ja -suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet ja valvoa niiden toteutumista.

 

invalidisaatio_hallitus_1400px

Kuvassa vasemmalta Kaisa Vuorio, Eija Honkanen, Tarja Filatov, Riitta Vänskä, Satu Mehtälä ja Vesa Ekroos. Kuvasta puuttuu Timo Sairanen.

 

Hallituksen jäsenet

 • Kaisa Vuorio, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
 • Vesa Ekroos, KTM, hallituksen varapuheenjohtaja
 • Tarja Filatov, kansanedustaja
 • Eija Honkanen, yliopettaja
 • Satu Mehtälä, boardmanpartneri
 • Riitta Vänskä, digitaalisen oppimisen asiantuntija
 • Timo Sairanen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja

Valtuuskunta

Invalidisäätiön sääntöjen mukaan valtuuskuntaan voivat nimetä jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen: Invalidiliitto ry, Sotainvalidien Veljesliitto ry, Tapaturmavakuutuskeskus sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Muilta osin valtuuskunta täydentää itse itseään.

Valtuuskuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Juha Kotikangas, talousjohtaja (Invalidiliitto ry), valtuuskunnan puheenjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja
 • Seppo Savolainen, pääsihteeri (Sotainvalidien Veljesliitto ry), valtuuskunnan varapuheenjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Marja-Liisa Taipale, puheenjohtaja
 • Janne Reini, toimitusjohtaja (Tapaturmavakuutuskeskus)
  – henkilökohtainen varajäsen Kirsi Pohjolainen, johtaja
 • Heikki Teittinen, HTM (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö)
  – henkilökohtainen varajäsen Mikko Arola, varatuomari
 • Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos
  – henkilökohtainen varajäsen Anne Mårtensson, opetusneuvos
 • Eero Hirvensalo, vastaava ylilääkäri
  – henkilökohtainen varajäsen Jaana Vento, hallintopäällikkö
 • Markku Jahnukainen, professori
  – henkilökohtainen varajäsen Elina Kontu, dosentti
 • Sari Loijas, puheenjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Jukka Tahvanainen, toimitusjohtaja
 • Ida Mielityinen, johtava asiantuntija
 • Anu Nemlander, erityisasiantuntija
  – henkilökohtainen varajäsen Jean-Tibor Iso-Mauno, lakimies
 • Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Sisko Rauhala, asiantuntija
 • Jaana Pakarinen, toimitusjohtaja
  – henkilökohtainen varajäsen Kaija Ray, kehittämispäällikkö