Yksityiskohta taidegraafkko Päivikki Kallion teoksesta.

Päivikki Kallio marraskuu 2015

taidegraafikko Päivikki Kallio

Kuvataideakatemian taidegrafiikan professorille Päivikki Kalliolle (s. 1952) taidegrafiikka ei ole koskaan ollut kuvan siirtämistä joidenkin välittävien teknisten keinojen kautta paperille uudeksi kuvaksi, lopulliseksi taideteokseksi. Hän on kuitenkin omalla tavallaan – ja varsin kiehtovasti – teknisesti orientoitunut ja suorittaa koko ajan erilaisia kokeiluja tutkiakseen sitä, mitä kuva on, miten ja mistä se ilmestyy, miten ja mihin se katoaa. 
Hän on kiinnostunut siirtymien tuottamista välitiloista, niistä harmaista alueista, missä prosessi on muotoutumassa. Hän on itse todennut: ”Oman taiteellisen työni kautta olen vähitellen vakuuttunut, että painetun kuvan olemukseen sisältyy myös projektion kaltainen suhde.”

Tällainen asenne muuttaa kuvan tekemisen väistämättä tilalliseksi, ja Kallio työskenteleekin usein nimenomaan tilallisesti tai tilassa luoden väliaikaisia tihentymiä kuvien virtaan.