Yksityiskohta valokuvataiteilija Martti Jämsän teoksesta.

Martti Jämsä maaliskuu 2012

valokuvataiteilija Martti Jämsä

Valokuvataiteilija Martti Jämsä (s. 1959) on työskennellyt koko uransa siinä dialektisessa ristiaallokossa, jota kautta valokuvataide on noussut nykytaiteen keskiöön. Siihen on sisältynyt paljon kieltämistä, muun muassa valokuvan totuusarvon ja sen erillisen välinesidonnaisen ominaislaadun kieltäminen – jopa niin, että on todettu: ”Valokuvaa ei ole."

Kun klassinen mustavalkoinen kuva on korvaantunut useimmiten isokokoisella ja usein teollisesti valmistutetulla värivalokuvalla, on Jämsä purjehtinut omaa ristiaallokkoaan toisin: hän käyttää miltei pelkästään mustavalkoista filmiä ja vedostaa itse kuviaan pimiössä.

Jämsä ankkuroituu voimakkaasti valokuvan dokumentaariseen perinteeseen, mutta silti hänestä on kehkeytynyt runoilija.

Galleria Ortonin näyttelyssä Kirkasta valoa Jämsä näyttää katsojalle konkreettisesti sen, mikä etymologia valokuvalla – fotografialla – on: kreikan sanat photos ja graphe muodostavat yhdessä ilmaisun ’valolla piirtäminen’. Juuri mustavalkoinen valokuva tietyssä pelkistyneisyydessään tuo esille tuon valolla piirtämisen ihmeen, joka ei syvyysvaikutelman ja sävyjen kautta lakkaa hämmästyttämästä katsojaa. Kuinka kaunis ja arvoituksellinen, väliin romanttinen ja väliin pelottavakin maailma voi olla.