Yksityiskohta valokuvataiteilija Jorma Purasen teoksesta.

Jorma Puranen maaliskuu 2010

valokuvataiteilija Jorma Puranen

Monet taiteilijat ovat havaitsemiensa luonnonilmiöiden lisäksi käyttäneet aiheenaan itse havaitsemistapahtumaa ja siihen vaikuttavia reunaehtoja. Tunnetuin esimerkki lienee impressionistinen tapa maalata, jossa tavoiteltiin hetken vaikutelmaa.

Valokuvataiteilija Jorma Purasen (s. 1951) kohteena on hetken sijaan pikemminkin ikuisuus tai ainakin historian pitkäkestoinen sykli. Hänkin tutki havaitsemistapahtuman reunaehtoja, mutta ei niinkään optisessa mielessä. Purasen kohteena ovat olleet muun muassa erilaisille aikakausille tyypilliset tavat ja historialliset perusteet kuvata niin ihmistä kuin maisemaakin. Hänen töissään on tätä kautta ollut myös vankka yhteiskuntakriittinen ote, mutta julistamisen sijaan hän kyselee rauhassa ja hiljakseen niitä kysymyksiä, joita harvemmin tulee kyseltyä.

Puranen on tutkinut kulttuurista muistia käyttäen aineistonaan arkistojen ja museoiden säilömää kuvamateriaalia: miksi näitä asioita on säilötty, miten niitä on esitetty? Miten toisiin, usein vieraaksi koettuihin kulttuureihin on kuvien avulla suhtauduttu, opittu ja opetettu suhtautumaan? Puranen pohtii historiallista aineistoa nykyaikaisin käsittein, nykyaikaisen tietämyksen ja toisinaan myös nykyaikaisen ihmettelyn vallassa.