banneri

Carita Savolainen kesäkuu 2007

taidemaalari Carita Savolainen

Vesikuvat

Kuvani ovat saaneet alkunsa lähes fyysisestä tilakokemuksesta luonnossa, jossa tuntee itsensä melkein olemattomaksi ja samalla voimakkaan yhteenkuuluvaksi siihen.

Työni ovat tuntemuksia maisemasta: lähtökohtana niille ovat olleet mielikuvat,

Yhteisenä tekijänä näistä maisemista löytyy vesi, joka kiehtoo vaihtelevaisuutensa ja moniulottuisuutensa vuoksi: sen heijastuskyky luo mahdollisuuden useamman todellisuustason yhtäaikaiseen

Ajattelen maisemaa, vesikuvia. Ne ovat niitä, joissa koen vahvimman tunnelatauksen, voimakkaimman samaisuuden tunteen; niiden kautta tunnistan itseni.

Olen pitkään ollut poissa synnyinmaastani Suomesta, sen maisemista ja vuodenaikojen kulusta. Hiljan olen palannut tänne takaisin.

Tämän hetkinen työskentelytilanteeni on minulle monin tavoin uusi, erilainen ja varsin erityinen. Etenkin siksi, että juuri näistä alitajuntaan iskostuneista tyypillisistä suomalaisista maisemista, kollektiiviseen muistiin nojautuvista kuvista on muodostunut maantieteellisen ja ajallisen välimatkan päässä maalausteni aihe, sen ydin. Nämä kuvat olen voinut tunnistaa omaksi kuvakseni, identiteetikseni, kuin merkiksi maailmasta jonne kuulun.
Tällä hetkellä mielenkiintoista on kokea tämän alkuasetelman muuntuminen konkreettiseksi tilanteeksi, todelliseksi läsnäoloksi, siinä tilassa, jota maalaan.

Carita Savolainen, 2007