Yksityiskohta kuvataiteilija Tatjana Bergeltin teoksesta.

Tatjana Bergelt huhtikuu 2012

kuvataiteilija Tatjana Bergelt

Kuvataiteilija Tatjana Bergelt (s. 1966) työskentelee monilla välineillä. Hän maalaa, piirtää ja vedostaa grafiikkaa, mutta hänen arsenaaliinsa kuuluvat myös valokuva ja monipuolinen ajan patinoiman löytömateriaalin käyttäminen sekä toisinaan kolmiulotteinen installointi. Kaikkea tätä fragmentaarista materiaalia hän yhdistelee teoksiinsa, mutta saattaa hän peittääkin, rakentaa kerroksia ja piilottaa. Hän onkin joskus kysynyt sitä, ”kuinka vähän pitää näyttää näyttääkseen jotain”.

Yksi selitys fragmentaarisuuteen lienee Bergeltin omassa taustassa. Hänen saksalaisvenäläisjuutalainen taustansa – sekä epäilemättä taideopiskelu DDR:ssä, Tallinnassa ja Pariisin Ecole nationale supérieùre des beaux-artisssa – luo oman, ehkä vähän traumaattisenkin historiantajun sekä kulttuuriperimään ikään kuin sisäänrakennetun sivistysideaalin. Kun nämä yhdistyvät suomalaisen kulttuurin arkeen ja globaaliin nykymaailmaan, on tuloksena näennäisen hauras mutta pohjimmiltaan varsin voimakas syväluotaus ihmisenä olemisen perusulottuvuuksiin. Bergeltin mukaan hänen ainoa keskeinen teemansa onkin ”ihmissuhteen vaikeus ja välttämättömyys”. Ja hetken mietittyään hän lisää vielä ”menetyksen” – kuin muistaen, että elämään liittyy väistämättä myös aina kuolema.