ripustus idea ja seinän väri OK

Anita Jensen huhtikuu 2006

kuvataiteilija Anita Jensen

Anita Jensenin kehityskulku graafikkona figuratiivisista, lähinnä ehkä tunnetiloja hahmottavista kuvista Rorschachin musteläiskätestiä muistuttavien ja kooltaan kasvaneiden kuvien kautta nykyiseen vaiheeseen, jossa rinnastuvatuvat usein japanilaisen ja länsimaisen kuvaston erilaiset kulttuuriset esityskonventiot, tarjoaa katsojalle selkeitä katkoskohtia sekä tekniikan että sisältöjen suhteen, mutta Jensenille itselleen pohjaviritys on kuitenkin aina ollut sama ja tunnistettava.

Jensen ei tee yhtään samaa teosta, niin kuin joistain taiteilijoista on joskus ollut tapana sanoa, vaan käsittelee hyvinkin erilaisilla tekniikoilla yhtä ja samaa teemaa: nähdyksi tulemista, sen pelkoa ja siihen yhdistävää ihmetystä siitä, että itse kuitenkin näkee. Peittämistä ja paljastamista. Kysymykset ovat ikuisia ja suuria sekä taiteessa että myös laajemmin kaikessa elämässä: Mitä on tullut nähdyksi? Miten ja miksi peittää näkyvyytensä? Mitä peitetyn takaa voi yrittää nähdä? Mitä Ylipäänsä on nähdä? Voimmeko nähdä jotain, joka on totuudellista?

Näin taiteilija tekee tietyllä tavalla psykodiagnostiikkaa ja kysyy kuten Rorschachin testiä suorittava henkilö: ”Mitä näet tässä?” Erona on se, että taiteilija ei tulkitse vastauksia vaan pitää kysymykset jatkuvasti vireillä ja hengissä: muuntaa, tarkentaa ja vaihtaa näkökulmaa. Ja jos taide on kommunikaatiota taiteilijan ja katsojan välillä, on kuin Jensen houkuttelisi: ”Katso tarkemmin!”

Jensenin tuotanto muistuttaa tässä suhteessa nykytaiteelle ominaista yksilön identiteetin ja identiteettien rakentumista tutkivaa projektia, mutta Jensen tekee havaintonsa ja kommenttinsa epäsuoremmin ja poeettisemmin, jolloin teosten sisältö ei tyhjene niin nopeasti – jos lainkaan.  Mukana on aina epävarmuus, arvoituksellisuus ja tarve kysyä samoja kysymyksiä uudelleen, eri näkökulmasta ja erilaisten uusien kerrostumien purkamisen kautta.

Tutustuminen japanilaiseen kulttuuriin on syventänyt tätä tematiikkaa. Jensenin omin sanoin: ”Matkustamalla konkreettisesti ja henkisesti näiden kahden kulttuurin välillä, voin jatkuvasti tunnistaa psyykkisiä yhtäläisyyksiä ilmiselvien erilaisuuksien takaa. Samalla, matkalla olon hedelmällinen tila saa aikaan ”itsensä tunnistamisen” ja ”uudelleen löytämisen” ilmapiirin, joka tuottaa runsaasti itselleni merkitykselliseltä tuntuvaa kuvastoa.”