Yksityiskohta taidemaalari Tiit Pääsuken teoksesta.

Tiit Pääsuke elokuu 2017

taidemaalari Tiit Pääsuke

Tallinnalainen taidemaalari Tiit Pääsuke (s. 1941) on opiskellut Tarton taidekoulussa ja valmistunut Viron taideakatemiasta Tallinnassa sekä täydentänyt opintojaan myös Repin-instituutissa eli Pietarin taideakatemiassa.

Pääsuken monipuolinen koulutus lienee yksi selitys hänen tyylilliselle monipuolisuudelleen. Hän on kokenut sekä neuvostovallan suhdanteet taidekoulutuksessa että päässyt nauttimaan tarttolaisesta hengestä, joka maalauksessa on aina tarkoittanut pariisilaisen koulukunnan hienostunutta vaikutusta – suhdanteista riippumatta. Pietarissa taasen perinteinen klassinen venäläinen maalaustaide on aina ollut kunniassaan.

Pääsuke on ollut realisti, toisinaan hyperrealisti. Hänen teoksissaan on nähty toisinaan myös surrealistisia sävyjä. Hänellä on usein vaikeuksia pysyä maalauksen litteässä neliön tai suorakaiteen muotoisessa pinnassa: hänen maalauspohjansa muoto saattaa olla vino ja viisto, ja toisinaan maalauksesta pursuaa ihan muuta materiaalia. Toisinaan hän varsin ekspressiivinen, toisinaan abstrakti.

Voisi siis ajatella, että Pääsuke on eklektinen, valitsee elementtejä eri suuntauksista – palan sieltä, palan täältä. Näin ei kuitenkaan ole, sillä kaikkea hänen tekemistään nivoo yhteen yksi ja ylitse muiden käyvä asia: väri ja sen ulottuvuudet. Aihe on epäilemättä tietyllä tapaa vain tekosyy.