tietosuoja1920x900px.jpg

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Invalidisäätiössä

Tietosuoja Invalidisäätiössä

Yksityisyytesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Olemme sitoutuneet turvaamaan opiskelijoidemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä voimassa olevien lakien mukaan.

Seuraavassa kerromme henkilötietojen käsittelystä Invalidisäätiössä.

Erillinen tietosuojapolitiikka määrittelee yksityiskohtaisemmin, kuinka Invalidisäätiössä varmistetaan henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso.

Rekisteriselosteet puolestaan määrittelevät, mitä henkilötietoja keräämme ja miten käytämme näitä tietoja.

Miksi henkilötietoja kerätään?

Invalidisäätiö tarjoaa monenlaisia palveluita. Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa.

Syitä henkilötietojen keräämiseen voi olla esimerkiksi:

  • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten ammatillisen koulutuksen järjestäminen tai kirjanpitotarkoitukset.
  • Palveluiden tuottaminen: Keräämme ja/tai käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen tai asiakaspalvelua varten.

Millaisia tietoja minusta kerätään?

Keräämme ja käsittelemme mm. seuraavanlaisia henkilötietoja:

  • ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen liittyviä henkilötietoja
  • sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiseen liittyviä henkilötietoja
  • työsuhteeseen liittyviä henkilötietoja
  • asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja kuten tilauksia koskevat tiedot ja laskutus- ja maksutiedot
  • markkinointiin liittyviä henkilötietoja.

 Mistä tietoni saadaan?

Keräämme henkilötietoja, jotka:

Sinä annat asioidessasi kanssamme esimerkiksi ollessasi työsuhteessa, silloin kun käytät palveluitamme tai tilaat uutiskirjeemme.

Saamme muista lähteistä kuten esimerkiksi opiskelijoiden hakijatiedot Opintopolku.fi-sivustolta.

Kuka henkilötietojani käsittelee tai luovutetaanko niitä eteenpäin?

Invalidisäätiö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Tietoja saavat käsitellä vain ne Invalidisäätiön työntekijät, joille se on työtehtävien kannalta välttämätöntä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusmenettelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen.

Invalidisäätiöllä on velvollisuus luovuttaa henkilötietoja viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Kuinka turvaamme henkilötiedot?
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurien käyttö, rajatut käyttöoikeudet ja niiden käytön valvonta, asianmukainen kulunhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä henkilötietoja käyttävien sopimuskumppanien huolellinen valinta. Lisätietoja Invalidisäätiön tietoturvapolitiikasta.

Käytetäänkö sivustolla evästeitä?
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla.

Millaiset ovat vaikutusmahdollisuuteni?
Sinulla on oikeus mm. tarkastaa henkilörekistereissämme olevat tietosi, vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja kieltää tarpeettomien tietojen käsittely. Invalidisäätiöllä voi kuitenkin olla lakisääteisiä velvollisuuksia käsitellä ja säilyttää henkilötietojasi, vaikka pyytäisit käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista.

Vastaamme oikeuksiesi käyttämistä koskevaan pyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Poikkeustilanteissa voimme lainsäädännön sallimalla tavalla jatkaa määräaikaa kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Mikäli henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus nähdä ja tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tarkastuspyyntölomakkeella tietosuojavastaavalle tai opintotoimistoon.  Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan (esim. passi, ajokortti).

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon täydentämistä tai korjaamista. Rekisteröity voi itse päivittää osan henkilötiedoistaan järjestelmien kautta esim. Wilma-käyttöliittymän kautta. Niiden tietojen, joita rekisteröity ei voi itse muuttaa, korjaaminen tapahtuu oikaisupyyntölomakkeella. Lomake toimitetaan tietosuojavastaavalle tai opintotoimistoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan (esim. passi, ajokortti).

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ja peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat mm. se, että emme enää tarvitse henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin tai että perut suostumuksesi, joka on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle.

Tietojasi ei voida poistaa silloin, kun henkilötietojasi käsitellään lakisääteisiin tehtäviin liittyen (esim. ammatillinen koulutus) tai jos niiden säilyttäminen perustuu lain säännökseen. Tietojasi ei voida poistaa myöskään silloin, jos ne ovat tarpeellisia oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai tällaiseen vaatimukseen vastaamiseksi.

Henkilötietojen poistaminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Lomake toimitetaan tietosuojavastaavalle tai opintotoimistoon. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan (esim. passi, ajokortti).

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus saada itse toimittamasi henkilötiedot meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja oikeus saada tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä henkilötiedoillasi suoritettavaa profilointia.

Oikeus tehdä valitus
Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:

tietosuojavastaava
Pia Haarala
etunimi.sukunimi@inlive.fi
tietosuoja@inlive.fi